IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice27
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice30/30977/239
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 824
453 publicatii cu CZU (55%)
7 publicatii cu DOI (0.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 95 ORCID (42%),
26 Google Scholar ID (11.5%),
18 Scopus Author ID (8%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(9)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(10)
Lista publicaţiilor - 826. Descărcări - 16689. Vizualizări - 699306.
Articole în reviste din RM - 501. Publicaţii la conferinţe din RM - 298. Publicaţii peste hotare - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 10
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 216
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 170
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 104
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 12
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 268
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2023 - 3

Încredere – factor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și condiție de consolidare a coeziunii sociale
Calchei Gheorghe
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 136-149.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări contemporane la adresa securității umane și siguranței persoanei
Sprincean Serghei
State, security and human rights in digital era
Vol.1. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 202-209.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul European de Cercetare: oportunităţi de modernizare a sistemului de cercetare-dezvoltare al Republicii Moldova
Lisnic Victoria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Perspective de democratizare prin fortificarea culturii securitare a persoanei
Sprincean Serghei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 176-180.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Constituirea și dezvoltarea business-ului mic și mijlociu în Republica Moldova în contextul independenței
Calchei Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza morală și identitară in contextul cercetării fenomenelor securtare și bioetice
Sprincean Serghei , Sohoțchi Tudorița-Sanda , Mitrofanov Ghenadie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 53-59.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-56. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale audierii participanților la cercetarea judecătorească în dreptul procesual penal comparat
Gherasim Dumitru
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 184-192.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tribunalul hibrid – o soluție potrivită pentru protecția drepturilor omului pe teritoriul autoproclamatei Republici Nistrene
Sîrcu Artur
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Controlul european şi constituţional al măsurilor de impozitare în raport cu dreptul la proprietate
Ojoga (Ceban) Mariana
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în contextul integrării europene
Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 77-78.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului
Zabulica (Ţurcan) Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 179-186.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договор об оказании медицинских услуг: юридическая характеристика и элементы
Фрунзэ Юрие
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 257-264.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 77

Sistemul electoral din Republica Moldova: controverse și realitate
Rusandu Ion
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018. Chişinău. Tipografia Centrală. 40-48.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrația publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienței României și integrării europene
Cuşnir Valerii
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”. 102-129.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alegeri parlamentare europene. Principii comune și aspecte distincte de organizare și desfășurare
Diacon Maria
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018. Chişinău. Tipografia Centrală. 97-117.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu
Costachi Gheorghe , Donos Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel , Hîrbu-Bencheci Diana , Gorincioi Iulia
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte etice în procesele electorale în perspectiva eficientizării instituțiilor puterii de stat
Sprincean Serghei
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018. Chişinău. Tipografia Centrală. 118-130.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea și încadrarea juridică a infracțiunilor legate de insolvabilitate în Republica Moldova
Janu Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 136-141.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate
Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-74. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 826