IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (49): book (2), evocation (2), reflection (2)
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/12
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 18
14 publicatii cu CZU (77.8%)
2 publicatii cu DOI (11.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 18. Descărcări - 247. Vizualizări - 7262.
Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Elemente interactive în cadrul predării la distanță
Gavriliţă Raisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența luminozității Display-ului asupra vederii
Bălănescu Mihaela , Ghemu Gheorghe , Lazari Nicoleta , Lîsîi Vlad , Lupu Irina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 408-410.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de chimie, fizică și biologie la distanță
Gorincioi Valeriu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 243-248.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redactarea compoziţiilor şcolare ca oportunitate de formare a competenţelor de comunicare scrisă la elevi
Florea Margareta
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a
Achiri Ion , Ceapa Valentina , Copăceanu Roman , Cotelea Alexei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă: Clasa a IX-a
Achiri Ion , Ceapa Valentina , Copăceanu Roman , Cotelea Alexei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-86. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul chimic în cursul gimnazial de chimie
Godoroja Rita , Gandrabura Aliona
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 248-252.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Blogul ca proiect didactic interactive
Gorincioi Valeriu
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 259-264.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Blogul ca proiect didactic interactiv
Gorincioi Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia elevilor pentru lectură
Gavriliţă Raisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Leadership şcolar pentru echitate şi învăţare eficientă
Gorincioi Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă
Gorincioi Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura, o prezenţă permanentă la orele de română
Gavriliţă Raisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Formarea competenţei ecologice în procesul predării-învăţării chimiei în clasa a VII-a
Gandrabura Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(74) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici inovatoare pentru motivarea învăţării adulţilor
Gorincioi Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(71) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 September, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Activitatea extracurriculară la chimie în sprijinul formării de competenţe
Godoroja Rita , Gandrabura Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(68) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul - metodă indispensabilă a unui sistem modern de educaţie
Godoroja Rita , Gandrabura Aliona
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 43-435.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul - metodă indispensabilă a unui sistem modern de educaţie
Godoroja Rita , Gandrabura Aliona
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 433-435.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18