IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6/2152/73
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 110
82 publicatii cu CZU (74.5%)
28 publicatii cu DOI (25.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 19 ORCID (29.7%),
3 Google Scholar ID (4.7%),
2 Scopus Author ID (3.1%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(4)
Lista publicaţiilor - 110. Descărcări - 2319. Vizualizări - 63137.
Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 87.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 15
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 67
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2024 - 3

Consolidarea motivației școlare prin organizarea activităților extracurriculare la elevii din învățământul profesional tehnic
Popovici Lia
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2. 2024. Chişinău. Editura USM. 158-163.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul educațional – metodă eficientă în realizarea demersului didactic
Herghelegiu Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul rețetarului în cadrul lucrărilor practice și de laborator pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ
Slănină Adela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 25

„Alivanca” – produs valoric între vital și cultural
Botnaraș Nina , Babcenco Coralia
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 51-62.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea inter- și transdisciplinară la lecțiile de educație pentru societate în învățământul profesional tehnic
Scobioala Nadejda , Panaguța Rodica , Cebotari Margareta
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 299-304.
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea STEAM în cadrul proiectului ProEnergSave
Olednic Tatiana , Gherciu Iulia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 120-126.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări moderne ale tehnologiilor inovatoare în procesul educației fizice cu studenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în contextul procesului Bologna
Leviţchi Daria , Moțoc Serghei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 495-499.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajabilitarea tinerilor din Republica Moldova: actualități și perspective
Ganenco Alexandra
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 178-181.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea proiectilor individuale și în grup pentru formarea competenților specifice la disciplina educație fizică
Moțoc Serghei , Leviţchi Daria
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 534-538.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte practice în educația nonformală a tinerilor în învățământul profesional tehnic
Lazarev Natalia , Teacă Aliona , Nicolai Svetlana
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 96-109.
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baba neagră – conexiuni chimice, tehnologice și culturale
Botnaraș Nina , Babcenco Coralia
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 51-56.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală și internațională în afaceri
Botnaru Iulian
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 182-185.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-13. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația etică și dezvoltarea durabilă în era tehnologiei și inovației
Antoci Arina , Scobioala Nadejda
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 128-137.
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța negocierii în cultura afacerii
Samoilă Marina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.3. 2023. Chişinău Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 109-112.
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaționalizarea educației – proces de integrare inevitabil secolului XXI
Bolținschi Cătălina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.3. 2023. Chişinău Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 105-108.
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media și multimedia ca factori educativi
Scobioala Nadejda
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nucile – componente importante ale patrimoniului gastronomic moldav
Suhodol (Motruc) Natalia , Cazac Viorica , Babcenco Coralia
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. Notograf Prim. 51-51.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de valorificare a patrimoniului din perspectiva transdisciplinară la lecțiile de istorie
Cebotari Margareta , Panaguța Rodica , Scobioala Nadejda
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 304-311.
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea, valorificarea tezaurului național – expresie a dăinuirii noastre
Cebotari Margareta , Panaguța Rodica , Scobioala Nadejda
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 269-276.
Disponibil online 29 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul porumbului în sistemul culinar al moldovenilor
Tabunșcic Olga , Babcenco Coralia
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. Notograf Prim. 52-52.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 110