IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7885): education (27), competence (25), family (24)
Manifestări ştiinţifice organizate52
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (25 ORCID ) 0.04%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2615. Descărcări - 12278. Vizualizări - 764209.
Articole în reviste din RM - 950. Publicaţii la conferinţe din RM - 1634. Publicaţii peste hotare - 31.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 164

Metafore zoomorfice în tabloul lingvistic român
Lăcustă Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 407-414.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Поети для епох»: Максим Рильський і Ліна Костенко
Ignatenko Diana, Ciolanu Ludmila
Славянские чтения
Nr. 14-15(20-21) / 2020 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Über die asdrucksmöglichkeiten der attribute in Deutschen zeitungstexten
Slivca Iulia, Pomelnicova Ana
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 102-105.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea transdisciplinară în educaţie – autenticitate şi relevanţă
Bețivu Aurelia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 398-402.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea pe bază de proiect cu elevii supradotați în cadrul lecțiilor de Educație plastic
Briţchi Aliona
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 409-413.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Marinat - percepția spațiului în autobiografia detenției
Melnic Svetlana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 415-420.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algunas consideraciones sobre las Fake News
Lisnic Marionela, Gorea Tatiana
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 84-92.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Investigation of Russian Proverbs According to Their Translation into English
Bendas Diana, Filipp Svetlana
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 59-63.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Mudrea. Artă și context
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applications of chalcogenides as electron transport layers and doping materials in perovskite solar cells
Popa Mihail
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 173-176.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applications of chalcogenides as hole transport layers and dopants in perovskite solar cells
Popa Mihail
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 177-180.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea transparenţei procesului decizional prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Studiul de caz al municipiului Bălţi
Ciobanu Ion, Latco Alexandr
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 336-339.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale Chișinăului în evocările lui Gala Galaction
Vrabie Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale modelului comunicativ-funcțional la orele de limba și literatura română
Lăcustă Elena
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 294-302.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de dezvoltare a intonaţiei muzical-artistice la lecţia de vioară în şcoala de muzică
Bobrov Maria, Cosumov Marina
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 261-265.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de recuperare a dificultăților de învățare a matematicii la elevii din ciclul primar
Ureche Aliona, Pereteatcu Maria
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 195-202.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale consilierii psihologice pentru orientare profesională
Cazacu Daniela
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 413-417.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul profesional ca dimensiune a formării continue a cadrelor didactice
Foca Eugenia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. Tipografia din Bălţi. 447-453.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul semantic al noțiunii „clasă virtuală”
Negara Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova
Oleiniuc Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2615