IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
RORGoogleScholarORCIDORCIDWikipediaWikiDataEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (15438): education (175), communication (102), educaţie (98)

Reviste/manifestări ştiinţifice3100
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice63/1180414/1423
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 6310
3567 publicatii cu CZU (56.5%)
608 publicatii cu DOI (9.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 579 ORCID (40.8%),
104 Google Scholar ID (7.3%),
53 Scopus Author ID (3.7%)
Brevete Tabel(20)
H-index autori
Proiecte Tabel(34)
Monografii Tabel(7)
Contribuții în monografii Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 6310. Descărcări - 122592. Vizualizări - 3399656.
Articole în reviste din RM - 2305. Publicaţii la conferinţe din RM - 3847. Publicaţii peste hotare - 158.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 19
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 477
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 973
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 579
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 249
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 9
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 23
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 42
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 675
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3172
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 90

2023 - 148

Învățământ special, învățământ incluziv: evoluții, transformări și perspective pentru Republica Moldova
Maximciuc Victoria , Vasian Tatiana
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 61-67.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea cu ajutorul calculatorului și a elementelor multimedia. Necesitate, specific și avantaje
Carabet Natalia
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. CEP USM. 207-213.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A învăța să gândești istoric: o perspectivă axiologică a educației
Vacarciuc Daniela
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 207-211.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile emoționale ale copilului de vârstă mică cu cerințe educaționale speciale
Ciobanu Adriana , Ursu Miluța
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 74-79.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea critică a libertății de exprimare a profesorilor în clasă
Donoagă Diana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescentul cu dizabilități fizice între bariere și oportunități de adaptare psihosocială
Cojocaru Viorica
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 152-156.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză comparată a studierii disciplinei dezvoltare personală în Romănia și Republica Moldova
Neacșu Elena-Lucreția
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza suprafeței hirshfeld. investigarea interacțiunilor intermoleculare în cristalul compusului ionic de 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazină și acid malonic
Craciun Nicoleta , Melnic Elena , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 102-105.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la adolescenți în context pandemic
Racu Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 560-564.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive prin cooperare în învățământul primar, gimnazial și liceal
Grigorcea Sofia , Munteanu Oxana , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Boris
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 111-114.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale teoremei mediilor la demonstrarea unor inegalități geometrice
Macari Pavel , Macari Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 342-345.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării limbajului și comunicării la copiii cu tulburare din spectrul autist
Ciobanu Adriana
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 178-185.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice în formarea profesională a cadrelor didactice din iet în contextul incluziunii
Pavlenko Lilia
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 262-267.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele terapiei logopedice la copii cu dizabilitate intelectuală
Maximciuc Victoria , Braga Raisa
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 192-198.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the effectiveness and the mechanisms of the Social-Emotional Prevention Program for Preschoolers: Findings from a universal school-based intervention
Ștefan Catrinel A. , Dănilă Ingrid , Cristescu Delia-Simona
Journal of School Psychology
Vol. 98, / 2023 / ISSN 0022-4405 / ISSNe 1873-3506
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privitor la determinarea indicilor fizico-chimici care apreciază calitatea uleiului extras din diferite soiuri de nuci autohtone
Gheorghița Claudia , Melentiev Eugenia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 275-282.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea la preșcolarii mari cu tulburări de limbaj
Mocanu Cornelia , Cjrae Vâlcea
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. "Print-Caro" SRL. 288-294.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența literar-artistică - obiectiv-cadru al receptării operei literare
Paga Teodora-Doina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 369-373.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprehensiunea emoțiilor și abilitățile emoționale ale copiilor cu dizabilități de auz
Ciubotaru Natalia
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 129-135.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 6310