IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Cuvinte-cheie (11496): education (117), educaţie (61), communication (60)

Reviste/manifestări ştiinţifice374
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice56/1046306/1057
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5083
2726 publicatii cu CZU (53.6%)
212 publicatii cu DOI (4.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (345 ORCID,
64 Google Scholar ID,
25 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(14)
H-index autori
Proiecte Tabelul(25)
Lista publicaţiilor - 5083. Descărcări - 76422. Vizualizări - 2522574.
Articole în reviste din RM - 2141. Publicaţii la conferinţe din RM - 2860. Publicaţii peste hotare - 82.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 43

Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor din ciclul liceal, la ora de educație fizică
Florea Mihaela , Ciorbă Constantin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 165-170.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale copiilor cu părinţi alcoolici şi strategii de intervenţie
Cerneavschi Viorica
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 28-32.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cariera de succes ȋn contextul actual al sistemului educațional din România şi Republica Moldova
Chirimbu Sebastian
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 38-46.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de comunicare – comprehensiune reciprocă și inter-comprehensiune
Iarovoi Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 186-191.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de elaborare a unui demers investigativ la disciplina geografie din perspectiva educației intelectuale
Dumitrașcu Doina Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 182-188.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componentele procesului de schimbare educațională
Dobrin Mihaela
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 76-80.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea la elevii cu deficiențe mintale în mediul social
Mocanu Cornelia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 211-214.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința fonologică în contextul dezvoltării limbajului și comunicării.
Olărescu Valentina , Haceatrean Olesea
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea preșcolarilor – condiție primordială pentru aplicarea teoriei inteligențelor multiple
Burcă Ana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 24-30.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților sociale la elevii cu CES
Petcu Mariana , Stratan Valentina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 243-247.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței investigaționale în cadrul orelor de științe ale naturii – deziderat al educației
Iordache (Neagu) Marieta
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 205-209.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital resources in financial education: premises for implementation in primary education
Sabău Lidia
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea potențialului educației tehnologice în formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil2
Ovcerenco Nadejda , Rotaru Ioana-Corina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 225-231.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii și mijloacele educației morale a elevilor
Bundă Carmen , Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 143-147.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea abilităților elevilor de a aprecia importanța respectului față de sine și cei din jur, a demnității, onestității, bunele maniere (disciplina „Dezvoltarea personală”, clasa iv)
Saranciuc-Gordea Liliana , Bădăluță Ionuț
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 397-402.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de comunicare a elevilor la disciplina Limba engleză prin intermediul jocurilor
Topcu Iskander
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de receptare orală la școlarul mic prin intermediul tehnicilor de ascultare activă
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 137-142.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor de specialitate prin intermediul metodelor moderne la disciplinele economice
Marcoci Dima Andreea
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 112-117.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele filosofice și psihologice ale fenomenului de dezvoltare personală ca proces existențial
Calaraş Carolina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea lingvistică și culturală a elevului
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 5083