IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (5618): family (25), curriculum (24), educaţie (24)
Manifestări ştiinţifice organizate25
Reviste ştiinţifice fondate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (40 ORCID ) 0.08%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2980. Descărcări - 19790. Vizualizări - 879929.
Articole în reviste din RM - 1890. Publicaţii la conferinţe din RM - 1083. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 58

Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae, Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова
Siniţaru Larisa
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Sanduleac Sergiu
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea socio-culturală a muzeului ca element al colaborării cu instituțiile de învățământ
Filipski Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la copii
Diţa Maria, Matran Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor
Racu Iulia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente pentru alfabetizarea terminologică
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe didactice ale profesorului
Bundă Carmen, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 15-20.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților
Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă
Pîslari Stela, Darii Mihaela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural
Ursu Valentina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și promovarea culturii relațiilor inter-generaționale în cadrul consilierii educaționale a familiei
Calaraş Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți specifice în dezvoltarea performanțelor de calcul la copii cu cerințe educaționale speciale în contextul tulburărilor de învățare –dyscalculia
Crăciun Felicia Maricela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 55-59.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea erorilor în evaluarea școlarului mic
Mîrzenco Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 226-230.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea stresului la adolescenți
Racu Iulia, Vlas Irina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Doing „Învățarea centrată pe sarcini și schimbul de experiență”
Peca Ludmila, Grajdian Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 200-204.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia socio-emoţională – parte integrantă a procesului educaţional din grădiniţă
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Bruja Carmen - Vasilica
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 70-77.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ego structure in the institutionalized adolescents.
Patrașcu Alina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii practicilor parentale pozitive – componentă esențială a educației pentru familie în contextul pedagogiei postmoderne
Cuzneţov Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2980