IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Geofizică şi Geologie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/5
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 21
3 publicatii cu CZU (14.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 3 ORCID (15%),
1 Google Scholar ID (5%),
6 Scopus Author ID (30%)
Brevete Tabel(4)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 21. Descărcări - 80. Vizualizări - 11337.
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2022 - 1

Factorii geopolitici ai conflictului transnistrean și ai altor conflicte regionale
Arnaut Nicolae
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. Editura Pontos. 17-20.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova
Moraru Constantin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные факторы формирования русел малых рек
Арнаут Николай
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 60-64.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Анализ сейсмичности области Вранча за 2009-2013 гг.
Степаненко Н.Я. , Карданец Владлен , Симонов Н.А.
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sistemul integrat de monitorizare seismică România-Republica Moldova
Ilieş Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de pământ puternic?
Drumea Anatolie , Alcaz Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 15

A new hydrogeochemical classification for natural waters
Moraru Constantin
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 51-52.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accelerated solvent extraction as an alternative technique for the chlorinated pesticides extraction from contaminated soil
Cadochnikov Oleg
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 271-272.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentration of POPS and PAHS in surface water and sediments of city landscape
Bogdevich Oleg , Izmailova Dina
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 380-380.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of PCBs in different matrices from Chisinau Power Plant 2
Bogdevich Oleg , Cadochnikov Oleg
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2005 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydraulic plume containment of a contaminant with variable degradation constants: modelling and optimisation
Budeşteanu Sergiu
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 85-85.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pecticide migration in the unsaturated zone (case study, Moldova)
Moraru Constantin , Cadochnikov Oleg , Moraru Oxana
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 51-51.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation of heavy metal sources in Moldova Republic
Bogdevich Oleg , Hannigan R. , Izmailova Dina
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 379-379.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выбор параметров активации молдавских диатомитов для получения сорбентов в водоподготовке
Болотин О.А. , Романов Леонид , Дубиновский В , Сюткин Святослав , Ангелов П.
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 47-48.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и прогноз уровней и качества грунтовых вод г. Кишинева
Морару Константин , Зинченко Ольга
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 50-50.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О возможности утилизации отходов сахарного производства, содержащих карбонат кальция
Болотин О.А. , Романов Леонид , Дубиновский В , Няга Василе
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 370-371.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О мутагенной активности природных и сточных вод Молдовы
Морару Оксана
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 53-54.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние природных вод г. Тирасполя
Izmailova Dina , Слободянюк М. , Капитальчук Иван , Богдевич О.П.
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 207-207.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Транспорт наносов и миграция загрязняющих веществ в гидрографической сети города Кишинева и его окрестностях
Арнаут Николай , Морару К.Е. , Богдевич О.П.
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 68-69.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утилизация карбонатных отходов горной промышленности Республики Молдова
Болотин О.А. , Дубиновский В , Романов Леонид
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 320-321.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21