IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Editura: Tipogragia «Grafema Libris»
ISBN: 978-9975-52-224-3
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, 2020
Editura: Tipogr. "Biotehdesign"
ISBN: 978-9975-3389-4-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-222-9
Afişează publicaţiile
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4, 2019
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-105-4
Afişează publicaţiile
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-058-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”
ISBN: 978-9975-53-946-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3, 2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2, 2017
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediția 7, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1, 2016
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-133-48-7
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparține
Ediția 6, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI, 2016
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Afişează publicaţiile
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-48-069-7
Afişează publicaţiile
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo”
ISBN: 978-9975-50-161-3
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediția 5, 2015
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
1 - 16 of 16