Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia a 4-a, 2019
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-105-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia a 3-a, 2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a, 2017
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
2016
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-133-48-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-48-069-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-058-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția VII-a, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a, 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a , 2015
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3036-5-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol. 28 :Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Volumul 28, 2011
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-64-218-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------