Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Health Technology Management
Editia 3, 2016
Editura: Technical University of Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heraldica Moldaviae
2019
Editura: Tipogr. „Bons Offices”
ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 47, 2018
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-296-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2), 2015
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-273-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I), 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-248-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (partea II), 2013
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-249-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 24(1), 2010
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-191-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Volumul 16, 2008
Editura: CE UASM
ISBN: 978-9975-64-127-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horticultura. Agronomie
Vol.53, 2018
Editura: Centrul editorial UASM
ISBN: 978-9975-64-304-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------