Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013Tipografia „Elan Poligraf”ISBN: 978-9975-66-361-8
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019Tipografia „Bons Offices“ISBN: 978-9975-87-536-3
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018