Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-59-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------