Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Чугаевская конференция по координационной химии
2017
Editura: Российская Академия Наук
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чугаевская конференция по координационной химии
2005
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------