Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Химическая термодинамика и кинетика
Ediția a VII-a, 2017
Editura: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------