Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Техника и технологии в аграрном производстве
Ediția 1-a, 2019
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------