Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83-116-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83-115-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-3312-6-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.2, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-3312-7-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 4, Vol.2, 2018
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-83084-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3, 2017
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-3021-7-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пушкин и современность
2016
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-180-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2, 2016
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-83-018-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1, 2015
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
ISBN: 978-9975-3106-1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------