Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a, 2019
Editura: Полтавська державна аграрна академія
DOI: 10.5281/zenodo.3252915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------