Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра
Ediția a VIII-a, 2017
Editura: Eco-TIRAS
ISBN: 978-9975-66-591-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------