IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Ziua bolilor rare2024
2023-2024
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova, IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii, Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală, Asociația Reabilitării Copiilor cu Fenilcetonurie din Republica Moldova (ARC-PKU), AO ”SOS Autism”, Asociația Obștească ”Copiii ploii”
ISBN (pdf): 978-9975-58-304-6
Afişează publicaţiile
Găgăuzia: limbă, istorie, cultură.Consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Dicţionarului găgăuz-rus-moldovenesc“
2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-288-5
Afişează publicaţiile
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS)
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2023
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-5-36241-208-1
Afişează publicaţiile
NANO- 2024: “Quo Vadis – Ethics of the Scientific Research”
2016-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Alexander von Humboldt Foundation, Humboldt Club Moldova
ISBN: 978-9975-64-422-8
Afişează publicaţiile
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024
Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean, Buzău, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Nehoiu, jud. Buzău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-630-6637-04-1
Afişează publicaţiile
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1, 2024
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-884-8
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 10, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-323-5
Afişează publicaţiile
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Commission of Republic of Moldova for UNESCO
ISBN: 978-9975-3651-5-4
ISBN (pdf): 978-9975-3651-6-1
DOI: 10.55086/PRFCMCX
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, A.O. Inovație în Educația de Performanță, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-902-9
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.2, 2020-2024
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-904-3
ISBN (pdf): 978-9975-46-905-0
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.3, 2020-2024
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-908-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-909-8
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-318-1
ISBN: 978-9975-50-319-8
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-318-1
ISBN: 978-9975-50-320-4
Afişează publicaţiile
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-706-1.37(082)=00
Afişează publicaţiile
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
Ediția 2, 2023-2024
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
Ediţia 3, 2024
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-43-7
DOI: 10.53486/escst2023
Afişează publicaţiile
Colocviul Internațional de Antropologie
Ediţia 4, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-682-8
ISBN (pdf): 978-9975-62-683-5
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 4, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-504-7
Afişează publicaţiile
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4, 2023-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-120-3
Afişează publicaţiile
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6, 2023-2024
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISSN: 2587-4365
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91, 2016-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142774-9
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7, 2016-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-321-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8, 2015-2024
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Pediatria – specialitate multidisciplinară. Congresul Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova
Ediția 8-a, 2024
Organizatori: Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-308-4
ISBN (pdf): 978-9975-58-309-1
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-121-0
ISBN: 978-9975-88-122-7
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9, 2019-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie In honorem Anatol Petrencu la 70 de ani
Ediția X, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-719-1
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetări juridice
Partea 7-8, 2020-2024
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
ISBN: 978-9975-62-727-6
ISBN: 978-9975-3201-1-5
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-294-6
ISBN: 978-9975-83-295-3
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-294-6
ISBN: 978-9975-83-296-0
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-294-6
ISBN: 978-9975-83-297-7
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2016-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-849-7
Afişează publicaţiile
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
e-ISBN: 978-9975-175-38-8
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISSN: 2345-1476
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-202-0
Afişează publicaţiile
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-165-51-8.
Afişează publicaţiile
Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații", conferință ştiințifică națională
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-868-8
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-123-4
Afişează publicaţiile
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-668-2
Afişează publicaţiile
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 978-9975-68-486-6
ISSN: 979-0-3481-0094-4
Afişează publicaţiile
Ziua bolilor rare2023
2023-2024
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-297-1
Afişează publicaţiile
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-822-0
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-82-317-3
Afişează publicaţiile
New horizons in urologyThe 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from Republic of Moldova with international participation
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Societatea urologilor din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISSN: 1584-9244
ISSN: 1584-9244
ISSN: 2558-815X
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, MOLDCOOP
ISBN: 978-9975-81-149-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-175-74-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-496-1
Afişează publicaţiile
All together for mental health: trauma and its prices for humanity
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
ISSN: 2734 – 7443
ISSN: 2734 – 7443
Afişează publicaţiile
Realități și perspective în domeniul științelor juridice contemporane
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-695-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Centrul Educaţional Pro Didactica, Asociației pentru Educație și Formare „TopFormalis”, Oradea, Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Workshop on Intelligent Information Systems
2022-2023
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", USM
ISBN: 978-9975-68-492-7.
Afişează publicaţiile
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023-2024
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023
ISBN: 978-9975-62-552-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-817-6
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-314-3
Afişează publicaţiile
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-185-6.
Afişează publicaţiile
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023
Organizatori: Institutul de Zoologie, USM
ISBN: 978-9975-62-623-1.
Afişează publicaţiile
Myopia Day
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-127-87-5
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 979-0-3481-0105-7
ISBN (pdf): 978-9975-3597-7-1
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-266-3
Afişează publicaţiile
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-50-0
Afişează publicaţiile
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-62-591-3
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențele primare în era screening-ului neonatal
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-62-497-8
Afişează publicaţiile
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023
ISBN (pdf): 978-9975-3597-6-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională
2023
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale"
ISSN: 2953-7045
Afişează publicaţiile
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN (pdf): 978-9975-3616-1-3
Afişează publicaţiile
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-5-36241-129-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-831-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-832-9
Afişează publicaţiile
Actualități în pneumologia copilului
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-82-328-9
Afişează publicaţiile
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-824-4
Afişează publicaţiile
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-585-2
Afişează publicaţiile
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-5-36241-000-1.
Afişează publicaţiile
Natural sciences in the dialogue of generations
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3430-9-1
Afişează publicaţiile
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
2023
Organizatori: AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Afişează publicaţiile
Quality teaching for future
2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3596-2-7
Afişează publicaţiile
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-293-3
Afişează publicaţiile
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-102-9
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2022
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-134-7
Afişează publicaţiile
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Universitatea Apollonia din Iași
ISBN: 978-9975-62-607-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-62-577-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3603-7-1
Afişează publicaţiile
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-64-360-3
Afişează publicaţiile
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-859-6
Afişează publicaţiile
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-62-535-7
Afişează publicaţiile
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023
Organizatori: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, Necunoscută, Finlanda, Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-175-20-3.
Afişează publicaţiile
Probleme și soluții în știința contemporană
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-798-8
Afişează publicaţiile
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didacticein memoriam Grigore Cincilei cu ocazia aniversării a 95-a de la naștere
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Alianţa Franceză din Moldova
ISBN: 978-9975-62-503-6
Afişează publicaţiile
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-170-09-3
Afişează publicaţiile
Registrul maladiilor reumatice la copii: experiența Republicii Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-285-8
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-582-1
Afişează publicaţiile
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-732-2.
Afişează publicaţiile
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-165-94-5
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-46-3
Afişează publicaţiile
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3418-3-7.
Afişează publicaţiile
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, 2023
Organizatori: Institutul de Chimie, USM
ISBN (pdf): 978-9975-62-559-3
DOI: 10.19261/admateh.2023
Afişează publicaţiile
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a, 2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3623-2-0
Afişează publicaţiile
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-46-867-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-717-9
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-719-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, A.O. Inovație în Educația de Performanță, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN: 978-9975-46-720-9
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13, 2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978‐9975‐64‐363‐4
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-61-7
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-180-25-2
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-186-3
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15, 2017-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-205-1
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-62-603-3.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-06-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-20-8
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cecg.I.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-21-5
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-22-2
ISBN: 978-9975- 167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cdr.V.2023.17
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-304-4.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-305-1.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-306-8.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-303-7.
ISBN: 978-9975-50-307-5.
Afişează publicaţiile
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-180-10-8
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-482-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN (pdf): 978-9975-167-32-1
DOI: 10.5281/zenodo.10400991
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 21, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-606-4
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.1, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-180-05-4
ISBN: 978-9975-180-04-7
DOI: 10.5281/zenodo.10421497
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-180-04-7
ISBN: 978-9975-180-06-1
DOI: 10.5281/zenodo.10421537
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.3, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-180-07-8
ISBN: 978-9975-180-04-7
DOI: 10.5281/zenodo.10421577
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.4, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-180-04-7
ISBN: 978-9975-180-08-5
DOI: 10.53486/sstc.v4
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27, 2011-2023
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-62-698-9
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 27, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-547-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-548-7
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 27, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-547-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-449-7
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-189-4
Afişează publicaţiile
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-803-9
Afişează publicaţiile
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30, 2017-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37, 2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
ISSN: Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-971-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation - 2023
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-180-02-3
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-188-7
Afişează publicaţiile
Fenomene şi tendinţe în audiovizual. In Honorem Victor Moraru la 70 de ani
Editia 4, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-608-8.
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-865-7
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie şi spiritualitate în viziunea personalităţilor basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
Ediția 4, 2022-2023
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-12-7.
Afişează publicaţiile
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-84-196-2
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5, 2023-2024
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISSN: 2587-4365
Afişează publicaţiile
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6, 2011-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-3616-2-0
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6, 2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-568-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, 2016-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-72-773-0.
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3430-7-7
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92, 2016-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142781-7
Afişează publicaţiile
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Vest, Timişoara, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-62-593-7
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7, 2015-2024
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-128-6
Afişează publicaţiile
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7, 2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-579-1
DOI: 10.19261/nfnpc.2023.
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7, 2020-2023
Organizatori: Guvernul României, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-172-36-3
ISBN: 978-606-9659-92-2
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7, 2020-2023
Organizatori: Guvernul României, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-172-14-1
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7, 2019-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8, 2019-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-147-99-6 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.8123071
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-277-9
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-34-3
Afişează publicaţiile
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a, 2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-89-295-7
Afişează publicaţiile
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
ISBN: 978-5-88554-205-0
Afişează publicaţiile
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-163-90-3
Afişează publicaţiile
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1, 2023
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3418-6-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-39-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-175-99-9
ISBN: 978-9975-175-98-2
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3573-9-5
Afişează publicaţiile
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-18-5
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-46-813-8
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-82-334-0.
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Universitatea de Vest, Timişoara, Государственный университет «Житомирская политехника», Odessa National Economic University
ISBN (pdf): 978-9975-147-93-4
DOI: 10.5281/zenodo.7862058
Afişează publicaţiile
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-113-5
Afişează publicaţiile
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-290-2
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-075-203-5
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-172-10-3
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-84-9
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-524-1
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
Ediția XII, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Stefan Batory Academy of Supplied Sciences, KPMG in Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-00-0
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIV, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-13-4
Afişează publicaţiile
Creativitate. Tehnologie. Marketing
IV, 2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-987-7
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58, 2009-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-62-563-0
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetări juridice
Partea 5, 2020-2024
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: N 978-9975-3430-3-9
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-788-9
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-773-5
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-783-4
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-787-2
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
ISBN (pdf): 978-9975-62-672-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-687-3
ISBN: 978-9975-62-693-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-687-3
ISBN: 978-9975-62-690-3
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii și exacte. Ştiinţe economice
SNE, SE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-671-2
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-687-3
ISBN: 978-9975-62-688-0
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-670-5
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice și sociale
SUS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-691-0
ISBN: 978-9975-62-687-3
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-816-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0
ISBN: 978-9975-83-257-1
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-0 (Vol. 1)
Afişează publicaţiile
State, security and human rights in digital era
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-530-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Afişează publicaţiile
CONFER 2023
Vol.12, 2023
ISSN: 2601-1263
ISSN: 2344-5270
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
State, security and human rights in digital era
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-531-9
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3, 2021-2023
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-180-0
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-956-3
ISBN (pdf): 978-9975-45-960-0
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.5, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-62-533-3
Afişează publicaţiile
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale", Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Uniunea Juriştilor din Moldova, Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM, Universitatea Apollonia din Iași, Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3509-0-7
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-176-4
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2017-2024
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3586-0-6
Afişează publicaţiile
State, security and human rights in digital era
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
Afişează publicaţiile
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Afişează publicaţiile
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Necunoscută, Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-086-2
Afişează publicaţiile
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022
Organizatori: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală
Afişează publicaţiile
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-55-5.
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-581-4
Afişează publicaţiile
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-617-2
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-295-5(PDF)
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-998-9
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-92-2
Afişează publicaţiile
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-6-7
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2016-2022
Organizatori: Institutul de Istorie, USM
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
ISBN: 978-9975-76-417-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universitatea din Oradea
ISBN: 978-9975-163-43-9
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-336-8
Afişează publicaţiile
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3541-0-3
Afişează publicaţiile
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-72-2
Afişează publicaţiile
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Afişează publicaţiile
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-638-7
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-80-7
Afişează publicaţiile
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-83-199-4.
Afişează publicaţiile
Cinematografia națională: istorie și destine
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
Afişează publicaţiile
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-159-91-3
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
Afişează publicaţiile
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-407-0
Afişează publicaţiile
Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept:
2022
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-193-0
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
Afişează publicaţiile
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-37-1
Afişează publicaţiile
Proiectul educațional/comunitar – segment complementar procesului educațional
2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
ISBN: 978-9975-155-96-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-88-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 978-9975-68-465-1
Afişează publicaţiile
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022
Organizatori: Consiliul raional Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-163-09-5.
Afişează publicaţiile
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
Afişează publicaţiile
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
2022
Organizatori: Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”, Societatea Neurologilor din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-104-3
Afişează publicaţiile
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-481-7
Afişează publicaţiile
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-8-4
Afişează publicaţiile
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: ISBN 978-9975-3323-9-2
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-488-6
Afişează publicaţiile
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
Afişează publicaţiile
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Centrul pentru Studii de Securitate și Managementul Crizelor, Necunoscută, România
ISBN: 978-9975- 61-871-7 ; C 13)
ISBN: 978-9975-72-713-6
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-81-067-8
Afişează publicaţiile
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-6-7
Afişează publicaţiile
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-169-6
Afişează publicaţiile
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-573-9
Afişează publicaţiile
Workshop on Intelligent Information Systems
2022-2023
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-461-3
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-9975-166-59-1
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022
Organizatori: Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Universitatea de Stat din Moldova, ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3201-9-1
Afişează publicaţiile
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-694-3
Afişează publicaţiile
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-58-279-7
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2020-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-56-984-2
Afişează publicaţiile
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
ISBN: 978-9975-155-73-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
7, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-84-164-1.
Afişează publicaţiile
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
Afişează publicaţiile
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9, 2022
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Sintezele investigațiilor doctorale în domeniul științelor politico-administrative și economice
Ediția 1, 2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3418-2-0
Afişează publicaţiile
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-947-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-164-83-2
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-26-6
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-171-9.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-158-0
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3518-8-1
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-286-3
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-287-0
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8
ISBN: 978-9975-50-282-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8.
ISBN: 978-9975-50-283-2.
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-162-7
Afişează publicaţiile
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-229-8
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-2-8
ISBN (pdf): 978-9975-3564-3-5
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-97-5
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-0-4
ISBN (pdf): 978-9975-3564-1-1
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 , 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-467-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.1, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-3590-2-3 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542960
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6
ISBN (pdf): 978-9975-3590-3-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542985
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3, 2016-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): 978-9975-3590- 4-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542995
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2011-2023
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3542-3-3
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-473-6
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-173-3
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 3, 2022-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-157-3.
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-821-4
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation - 2022
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3590-5-4
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-681-3
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Ediţia 4, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-165-8
Afişează publicaţiile
Forum al recuperării fizice medicale Chișinău
Editia 4, 2022
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-32-9
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-159-60-9
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, 2019-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 5, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5, 2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-83-8
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87, 2016-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6, 2019-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-163-52-1
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9
Afişează publicaţiile
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-02-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2015-2024
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: 978-9975-147-65-1
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Asociaţia internaţională a universităţilor de cultură fizică şi sport
ISBN: 978-9975-68-460-6
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3526-4-2.
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-21-3
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2020-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Libraries in the 21st century: gateway to a progressive and integrated societyInternational Scientific Conference dedicated to the 30th anniversary of ULIM's foundation
Ediţia a 14-a, 2022
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3471-7-4
Afişează publicaţiile
Imunopedia
Ediția a 2-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-300-5
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-76-411-7
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a, 2022
Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
DOI: 978-9975-50-292-4
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-476-3
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-93-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-6-1
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29, 2017-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29, 2017-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-81-074-6
Afişează publicaţiile
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-95-1
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-8-9
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-9-6
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-165-12-9.
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
ISBN (pdf): 978-9975-155-87-8
Afişează publicaţiile
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-81-4
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
ISBN (pdf): 978-9975-50-301-3
Afişează publicaţiile
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a, 2020-2022
Organizatori: Institutul de Formare Continuă, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3405-6-4
ISBN (pdf): 978-9975-3405-7-1
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-66-5
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-75-3
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2015-2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-45-3
Afişează publicaţiile
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-17-6
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii și exacte. Ştiinţe economice
SJ, SNE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-480-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-159-96-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe umanistice. Ştiinţe ale educației
SU, SaE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: ISBN 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-492-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1., 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-671-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
Afişează publicaţiile
Экология и жизнь человека (Так хочется жить)
Vol.1, 2022
Organizatori: Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко Филиал г.Рыбница
ISBN: 978-9975-3522-8-4
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-5-88554-067-4.
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1, 2016-2023
Organizatori: Ministerul Educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.3, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2011-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-505-0
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-506-7
Afişează publicaţiile
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Societatea de Matematică din Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-45-677-7
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-570-0.
Afişează publicaţiile
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
Afişează publicaţiile
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-567-0.
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
2019-2024
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria orașului Buzău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-58-8
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
2011-2023
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-81-058-6
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-916-3
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2015-2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-320-7
Afişează publicaţiile
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-952-1
Afişează publicaţiile
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-56-937-8
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-3486-4-5
Afişează publicaţiile
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-88-6
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2016-2022
Organizatori: Institutul de Istorie, USM
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
State, security and human rights in digital era
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-17-6.
Afişează publicaţiile
Direcţiile de modernizare a cercetărilor ameliorative şi tehnologice la culturile cerealiere şi leguminoase
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
ISBN: 978-9975-53-508-3
Afişează publicaţiile
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
ISBN: 978-9975-3464-2-9
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicineVolum de rezumate
2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021
Organizatori: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Academia de Ştiinţe a Moldovei, University of Twente, Netherlands, Stockholm University, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
ISBN: 978-9975-47-215-9
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-838-8
Afişează publicaţiile
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3459-7-2
Afişează publicaţiile
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Matematică din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-558-8.
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-80-7
Afişează publicaţiile
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-564-9.
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-3-6
Afişează publicaţiile
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
Afişează publicaţiile
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-159-01-2
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021
Organizatori: Общественный образовательный фонд имени академика Л.С.Берга
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-545-8
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021
Organizatori: Ministerul Mediului, Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos”
ISBN: 978-9975-72-598-9
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3470-8-2
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Centrul de Cercetare a Crimelor de Computator
ISBN: 978-9975-155-01-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-25-0
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-271-9
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2014-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Afişează publicaţiile
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-4-3
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, 2015-2021
Organizatori: Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Afişează publicaţiile
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realitățiSymposia investigatio bibliotheca
Ediția 13, 2021
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3274-4-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
1 - 500 of 1572