IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Latinitate, Romanitate, Românitate
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4. Rezumate
Locul publicării: Chișinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-152-56-3
CZU: 94(478)+94(498)+32(082)=00 L 26
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Istorie (57)Economie (4)Geografie (9)Drept (2)Pedagogie (2)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (4)Filosofie (2)