IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic",
Chișinău, Moldova, 23-24 septembrie 2016
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol.5
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-75-834-5
CZU: 339.92+314/316(082)=135.1=111=161.1 D 71
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 mai 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (20)Ştiinţe agricole (5)Chimie (1)Biologie (2)Economie (224)Geografie (4)Drept (25)Pedagogie (27)Medicină (4)Psihologie (12)Sociologie (32)Ştiinţe politice (18)Administrare publică (4)Filologie (22)Studiul artelor, culturologie (2)Geologie şi Mineralogie (2)Farmacie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)