IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "When students take the lead: enhancing quality and relevance of higher education through innovation in student-centred problem-based active learning",
Chişinău, Moldova, 27-28 octombrie 2016
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Aalborg University
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Turcan R., Bugaian L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. “Sinectica-Com” SRL
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-45-504-6
CZU: 378(082)
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (22)