IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica științelor exacte,
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-76-271-7
CZU: [37.016+5+004]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (186)Pedagogie (769)Psihologie (95)Ştiinţe fizico-matematice (172)Studiul artelor, culturologie (6)Sociologie (19)Neacreditate (1)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Medicină (2)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)Economie (3)