IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători", Ediţia a XVII-a
Chişinău, Moldova, 24-25 aprilie 2019
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 17
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 216
ISBN: 978-9975-75-961-8
CZU: 082:378.663(478-25)=00 S 60
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (48)Tehnică (12)Filologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (240)Drept (27)Pedagogie (4)Medicină (4)Sociologie (31)Ştiinţe politice (15)Administrare publică (11)Ştiinţe agricole (2)Chimie (1)Psihologie (11)Istorie (1)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Geografie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)