IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации" IV Национальная научно-практическая конференция,
Comrat, Moldova, 19 decembrie 2018
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации IV Национальная научно - практическая конференция
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4, Vol.2
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipografia "Centrografic”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 225
ISBN: 978-9975-83084-3
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=161.1 П 781
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (37)Ştiinţe agricole (59)Economie (469)Ştiinţe politice (9)Pedagogie (19)Filosofie (3)Drept (11)Psihologie (5)Sociologie (15)Administrare publică (15)Tehnică (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Filologie (2)Chimie (1)Geografie (1)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (3)