IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016, Ediția 6
Bălţi, Moldova, 29 septembrie 2016
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Periodicitatea de apariţie a evenimentelor științifice
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Cojocaru I., Harconiţa E.
Locul publicării: Bălţi
Editura: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-50-201-6
CZU: 02:378.4(478-21)(082)=135.1=161.1 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Filologie (11)Economie (1)Drept (1)Pedagogie (24)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (1)Sociologie (1)