IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Studii şi cercetării juridice" Culegere de lucrări ştiinţifice de specialitate,
Chişinău, Moldova, 22 noiembrie 2021
Studii şi cercetării juridice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Partea 4
Responsabili de ediție: Cuşnir V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 280
ISBN: 978-9975-3201-1-5
CZU: 34(082)=135.1=161.1 S 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (11)Drept (67)Ştiinţe politice (9)Administrare publică (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (1)Medicină (1)