IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană Studii inter și pluridisciplinare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a IV-a
Responsabili de ediție: Ojovanu V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Print-Caro
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 416
ISBN: 978-9975-56-935-4
CZU: 61+17(082)=135.1=111=161.1 S 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Biologie (9)Economie (6)Filosofie (69)Drept (8)Pedagogie (3)Medicină (99)Psihologie (12)Sociologie (28)Ştiinţe fizico-matematice (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (2)