IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-9(22) pentru indicele czu "821.135.1.09(091)"
Junimiștii cahuleni
CZU : 061:821.135.1.09(091)(498)
Novac Ion
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre noile moduri de a gândi și de a alcătui istoria literară
CZU : 821.135.1.09(091)
Grati Aliona, Simuț Ion
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația scriitorilor cu Puterea în România anului 1977
CZU : 94(498)”1977”+821.135.1.09(091)
Bălănescu Flori
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie și identitate colectivă: amintiri din comunism
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Apostol (Fildan) Mihaela Ioana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea cunoaşterii istoriei localităţii
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Budan Gheorghe
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mică fenomenologie a rostirii de cenaclu românești („Junimea”, „Sburătorul”, „Cercul literar de la Sibiu”)
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Tudurachi Ligia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeia în narațiunea românească veche
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Korolevski Svetlana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitori români în Balcicul interbelic
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Burlacu Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvântul timpului sau despre imaginea vieţii în vechile cronici
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Korolevski Svetlana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi necesare Dosoftei – Grigor Narekaţi
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Korolevski Svetlana
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul din romanele interbelice – modalități de caracterizare psihologică
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Șevcenco (Cebotari) Diana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luca Ion Caragiale – boemul plin de harisme (1893-1921)
CZU : 821.135.1.09(091)"1893-1921"
Coloşenco Mircea
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două texte inedite. Un imn francez dedicat lui Mihai Eminescu. Imnul național al Moldovei (1845)
CZU : 821.135.1.09(091)
Coloşenco Mircea
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Idealurile pulsează în conștiința noastră ca o inimă
CZU : 821.135.1.09(091)
Bârlea Gheorghe-Mihai
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecu Donici, profil literar şi cultural (aproape) complet
CZU : 821.135.1.09(091)
Aniţoi (Ionesi) Galina
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eticul în creația lui Ioan Slavici
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Străjescu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Histories of the Romanian Literature contained in an anthology
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Lupașco Irina
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ioan Cantacuzino, poetul
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Korolevski Svetlana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea operei clasicilor literaturii române în manualele de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a din RSSM. Edițiile 1963, 1966, 1967, 1968
CZU : 37.016:821.135.1.09(091)
Caciula Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opere cantemiriene în obștea Sfântului Paisie de la mănăstirea Neamț
CZU : 94(478):27-72+821.135.1.09(091)
Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22