IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru indicele czu "378.147:796"

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică

CZU : 378.147:796
,
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică

CZU : 378.147:796
,
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новые подходы к технологии построения занятий по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений Республики Молдова в контексте Болонского процесса

CZU : 378.147:796
Лeвицки Дария,
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(125) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele particularităţi de promovare a jocurilor dinamice de către studenți

CZU : 378.147:796
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретико-методические основы структурного содержания точности и основные подходы к методике ее развития
CZU : 378.147:796
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive methods of learning for physical education and sports universities

CZU : 378.147:796
,
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интерактивные методы обучения для университетов физического воспитания и спорта

CZU : 378.147:796
Полякова Варвара,
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности, личности и компетенций
CZU : 378.147:796.01
Данаил С., Браниште Георге, Данаил Сергей
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu cu privire la importanța cercetării manageriale pentru antrenori-manageri
CZU : 378.147:796.011.1
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9