IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-0(1035) pentru indicele czu "378.1"
Learning Organization. A new perspective of efficient Public Management in the Republic of Moldova
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea carierei în Administraţia Publică
CZU : 378.126:35.08(498)
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea specialiştilor în domeniul Administraţiei Publice în Instituţiile de Învăţământ Superior din Republica Moldova: realizări şi perspectiv
CZU : 378.14:35(478)
, ,
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia Academiei de Administrare Publică pe lînga Preşedintele Republicii Moldova
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilităţile profesionale ale absolvenţilor Academiei-parte componentă a strategiei în ridicarea eficienţei administrării
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia de Administrare Publică – Promotor al prevenirii corupţiei în Administraţia Publică
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 4(48) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul lecţiilor de limbi străine
CZU : 378.147:811
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte lingvistice ale predării limbilor în contextul multilingvismului
CZU : 378.147:811'246.3
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În Europa-cu cadre de performanţă
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de Integrare Europeană-O nouă subdiviziune a Academiei de Administrare Publică
CZU : 378.1:35+327(478+4)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul catedrei universitare
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un pas important spre aderarea la Uniunea Europeană
CZU : 378.1(478+4)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicări majore pentru viitor
CZU : 378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anul de studii 2004-2005: o nouă orientare. Particularităţi gender ale politicii de personal
CZU : 305:37.013+378.1:35(478)
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bibliotecii universitare în formarea specialiştilor pentru economia naţională
CZU : 027.7:378.1
, ,
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facultatea de chimie şi tehnologie chimică a USM – tradiţii şi rezultate ştiinţifice
CZU : 378.1:54
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruire prin cercetare
CZU : 378.14:004
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea AŞM în anul de învăţământ 2009-2010
CZU : 378.1
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai noştri tineri la Lyon învaţă…
CZU : 378.1(44+478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa şi învăţământul – două componente indispensabile ale dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
CZU : 001.89:378.1
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 1035