IBN
    

    
  


    
Закрыть
Lista publicaţiilor: - 12

2020 - 1

Competitivitatea surselor regenerabile la acoperirea cererii de energie electrică a R. Moldova

, ,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 26 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Deploying Renewable Energy Sources and Energy Storage Systems to Achieve Energy Security in the R. of Moldova

, ,
Institute of Power Engineering
Analele universitatii din Craiova - Seria Inginerie electrica
Nr. 1(43) / 2019 / ISSN 1842-4805
Disponibil online 26 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 43-49.
Disponibil online 28 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Studiu de caz ”Impactul promovării surselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic în Republica Moldova”
Institutul de Energetica al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(67) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional

Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 391-398.
Disponibil online 11 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră in scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale RM
,
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare
, , ,
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică

, , ,
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 389-397.
Disponibil online 1 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale

,
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 592-603.
Disponibil online 1 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12