IBN
    

    
  


    
Закрыть
Lista publicaţiilor: - 23

2021 - 2

Specificul normelor juridice europene și implementarea acestora în dreptul intern al statelor member

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 59-67.
Disponibil online 29 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile ordinii juridice a Uniunii Europene

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 25-32.
Disponibil online 29 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Principii aplicabile în procedura Curții Europene a Drepturilor Omului

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 19-30.
Disponibil online 3 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariția și evoluția drepturilor la muncă în cadrul Uniunii Europene

,
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă

,
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Răspunderea internaţională a statului în viziunea O.N.U. şi în practica curţii internaţionale de justiţie
,
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi
,
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Baroul de avocaţi, Neamţ
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evoluția procesului de legiferare internațională în cadrul uniunii europene: supranaționalitatea în dreptul organizațiilor internaționale
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea principiului neamestecului în dreptul internaţional convenţional şi cutumiar al secolului XX
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(27) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imigranţii ilegali şi transfugii în contextul securităţii maritime
,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

ETOSUL Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa: fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor şi managementul crizelor postconflictuale
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Participarea directă la ostilităţi – Un criteriu de definirea a statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Protecţia drepturilor femeii la nivel regional
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi eradicarea violenţei împotriva femeilor prin prisma reglementărilor internaţionale
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi relevanţa actuală a convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private prin prisma statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. Tipografia Grafema Libris SRL. 31-38.
Disponibil online 26 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Problemele aplicării dreptului internaţional umanitar în cadrul conflictelor armate contemporane
,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Европейская интеграция Республики Молдова. Европейское право-Новая юридическая отрасль
,
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cetăţeanului în Uniunea Europeană
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combatanţii şi dreptul la viaţă

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23