IBN
    

    
  


    
Закрыть
Batîr Ludmila Mihail
Afiliat la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

2019 - 11

Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci

, , Erhan Dumitru, , Batîr Ludmila, Chihai Nina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03

Beşliu Alina, Efremova Nadejda, , Batîr Ludmila
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic

, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study on the action of nanoparticles of Fe3O4 and Fe0 on microorganisms

, , , Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Batîr Ludmila,
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 191-191.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The application of some coordination compounds in regulation of the content of SOD in Spirulina platensis biomass

Elenciuc Daniela, Bulimaga Valentina, Efremova Nadejda, , Batîr Ludmila
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 90-91.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viabilitatea tulpinii Bacillus sp. nr. 2 până şi după liofilizare în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului

Batîr Ludmila,
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 116-117.
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea influenţei extractelor bioactive din spirulină asupra indicilor biochimici a culturilor de levuri, după un an de păstrare în stare liofilizată

Batîr Ludmila, ,
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 118-119.
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanobioremediation of soils contaminated by persistent organic pollutants

Corcimaru Serghei, , Cozma Vasile, , , , , Batîr Ludmila, Chiseliţă Oleg, Guţul Tatiana
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 131-132.
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor

Batîr Ludmila,
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 25-25.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants

Corcimaru Serghei, , Cozma Vasile, , , , , Batîr Ludmila, Chiseliţă Oleg, Guţul Tatiana
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 35-35.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viabilitatea unor tulpini de bacterii la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de fier şi a trifluralinei

, Batîr Ludmila
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 63-63.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Modulation of activity of superoxide dismutase enzyme at Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03 yeast strain by the metal oxide nanostructures

Efremova Nadejda, Beşliu Alina, , Batîr Ludmila,
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 106-106.
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation of cell viability at the contact of yeasts with ZnO and Fe3O4 nanoparticles

, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 156-156.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of spirulina bioactive extracts on the bacteria lyophilization

Batîr Ludmila, Djur (Maxacova) Svetlana, Bîrsa Maxim,
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 166-166.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhibition of fungus induced by bacteria

Batîr Ludmila,
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 115-115.
Disponibil online 20 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunea antioxidantă a extractelor din spirulină şi influența lor asupra conservării microorganismelor

Batîr Ludmila, Djur (Maxacova) Svetlana, Bîrsa Maxim,
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 75-79.
Disponibil online 6 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei

Chiseliţă Oleg, , Batîr Ludmila
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 109-112.
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanobioremediation: the effects of nanoscaled zerovalent iron on the activity of the soil microbial biomass and exogenous pop degrading microorganisms in soil polluted by pops

Corcimaru Serghei, , Cozma Vasile, , , , , Batîr Ludmila, Chiseliţă Oleg, Guţul Tatiana
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 23-24.
Disponibil online 17 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effects of ZnO nanoparticles on yeasts cell colonies: dimension and morphological properties

Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Batîr Ludmila,
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 152-152.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biosynthesis of polysaccharides in Rhodosporidium Toruloides, cultivated in the presence of Fe3O4 (50–100 NM) nanoparticles

, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 155-155.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20