IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

2019 - 2

Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat

Jalba Svetlana, Odobescu Vasilisa, Erhan Tatiana, Neguță Andrei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 41-41.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte

Erhan Tatiana, Odobescu Vasilisa, Răileanu Natalia
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 81-81.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2