IBN
    

    
  


    
Закрыть
Ciochină Mariana
Afiliat la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

2020 - 5

Streptococi cu incidenţă în diverse surse naturale

Bogdan Victoria, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 74-77.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Bogdan Victoria
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 195-198.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных

Strutinschi Tudor, Mereuţă Ion, Garaeva Svetlana, Carauş Vladimir, Poleacova Lilia, Postolati Galina, Ciochină Mariana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 155-158.
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Изменение процесса кислотообразования в желудке при гиперацидности под воздействием акупунктуры в точке GI4 Хэ-Гу

Organ Alexei, Mereuţă Ion, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Sanduţa Stanislav, Untu Boris
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 69-73.
Disponibil online 30 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

Ciochină Mariana, Poleacova Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile spectrului aminoacizilor liberi din serul şobolanilor cu tipul hiperstenic întreţinuţi cu diferite raţii

Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia, Strocova Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Human constitution and acid formation process

Organ Alexei, Mereuţă Ion, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Sanduţa Stanislav, Untu Boris
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 99-100.
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of different rations in association with testosterone on the change of the free amino acid content in the serum of old rats

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 101-102.
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența rațiilor cu diferită structură pe fundalul administrării testosteronului asupra masei corporale la şobolanii maturi și senili

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 15-18.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Биологические эффекты воздействия КВЧ-терапии на организм человека

Organ Alexei, Serebreanschi R, Fedaş Vasile, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Sanduţa Stanislav
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 180-186.
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili hrăniți cu diferite raţii în asociere cu efortul fizic

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul comportamentului şobolanilor supuşi stresului social în functie de regimul alimentar

Ciochină Mariana, Poleacova Lilia
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 33-36.
Disponibil online 6 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Содержание глутатиона в эритроцитаъ крыс нормостенического типа при различных рационах питания

Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Strocova Valentina, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 87-90.
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительна оценка энергоинформационного воздействия КВЧ-терапии, аурикулярной и корпоральной акупунктуры в сочетании с М-холинолитиком атропином на кислотообразующую функцию желудка

Organ Alexei, Fedaş Vasile, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia, Sanduţa Stanislav, Chistol Alla, Pelipețcaia-Organ Elena
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 91-94.
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17