IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

2021 - 1

Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica

Florea Eleonora , Cojocaru Stela
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspecte ale corelației sinestezice ale picturii cu litertatura și muzica

Florea Eleonora , Cojocaru Stela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 73-75.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Paradigme evolutive ale designului contemporan: aspecte conceptuale estetico-filosofice

Florea Eleonora
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta ca fenomen socio-cultural

Florea Eleonora
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aplicarea viziunii sistemice în metodologia cercetării designului

Florea Eleonora
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5