IBN
    

    
  


    
Закрыть
Leah Tamara
Afiliat la Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”

2019 - 3

Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev

Cerbari Valerian, Leah Tamara, Leah Nicolai
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, international scientific conference
2019. Chişinău. CEP USM. 55-61.
Disponibil online 29 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trace elements content in the chernozems of Moldova

Leah Tamara, Ceban Tamara
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, international scientific conference
2019. Chişinău. CEP USM. 162-167.
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor

Leah Tamara, Cerbari Valerian
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 98-98.
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Importanța asolamentelor și rolul leguminoaselor în cadrul rotației culturilor

Leah Tamara
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 66-71.
Disponibil online 23 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solurile aluviale înţelenite din lunca Nistrului de jos: situaţia ecologică şi managementul durabil

Leah Tamara
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 398-403.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor

Rusu Alexandru, Leah Tamara
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din Moldova Сentrală sub influenţa îngrăşămintelor verzi

Leah Tamara, Leah Corina
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 332-337.
Disponibil online 15 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution and forms of some trace elements in delluvial typical soils from Republic of Moldova

Leah Tamara
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 109-110.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multifunctional role of protective forest plantations in the sustainable development of the agricultural landscapes

Leah Tamara
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. Gradina Botanica (Institut). 133-133.
Disponibil online 29 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Biomasa - sursă de energie regenerabilă şi ecologică pentru agricultura Moldovei

Leah Tamara
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 577-582.
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compactarea și distrugerea structurii solului – proces grav de degradare a terenurilor agricole în Republica Moldova
Leah Tamara
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica comparativă a compoziţiei chimice a solurilor cenuşii tipice virgine şi arabile din Moldova Centrală

Leah Tamara
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 142-145.
Disponibil online 7 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri necesare pentru reducerea impactului secetei şi prevenirea degradării terenurilor în Moldova

Leah Tamara
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 196-199.
Disponibil online 24 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Management measures for sustainable agricultural landscapes of Moldova
Leah Tamara
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Cercetările pedologice de monitoring pe poligoanele-cheie în Republica Moldova

Leah Tamara, Cerbari Valerian
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. Centrul editorial UASM. 54-59.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul fertilităţii solului şi măsurile necesare pentru îmbunătăţirea practicilor agricole ale fermierilor

Leah Tamara
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. Centrul editorial UASM. 160-165.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri, pentru o exploatare durabilă şi ecologică a agriculturii şi protecţiei mediului
Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Leah Tamara, Andrieş Serafim
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological peculiarities of copper chemical forms content in the eroded soils
Leah Tamara
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietatea intelectuală – instrument de promovare a cercetării în agricultura Moldovei
Leah Tamara
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol
Andrieş Serafim, Leah Tamara, Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28