IBN
    

    
  


    
Закрыть
Leah Tamara
Afiliat la Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”

2018 - 2

Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor

Rusu Alexandru, Leah Tamara
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța asolamentelor și rolul leguminoaselor în cadrul rotației culturilor

Leah Tamara
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 66-71.
Disponibil online 23 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Multifunctional role of protective forest plantations in the sustainable development of the agricultural landscapes

Leah Tamara
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. Gradina Botanica (Institut). 133-133.
Disponibil online 29 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din Moldova Сentrală sub influenţa îngrăşămintelor verzi

Leah Tamara, Leah Corina
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 332-337.
Disponibil online 15 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution and forms of some trace elements in delluvial typical soils from Republic of Moldova

Leah Tamara
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 109-110.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Biomasa - sursă de energie regenerabilă şi ecologică pentru agricultura Moldovei

Leah Tamara
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 577-582.
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compactarea și distrugerea structurii solului – proces grav de degradare a terenurilor agricole în Republica Moldova
Leah Tamara
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica comparativă a compoziţiei chimice a solurilor cenuşii tipice virgine şi arabile din Moldova Centrală

Leah Tamara
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 142-145.
Disponibil online 7 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri necesare pentru reducerea impactului secetei şi prevenirea degradării terenurilor în Moldova

Leah Tamara
Cadastru și Drept
Vol. 46. 2016. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 196-199.
Disponibil online 24 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Management measures for sustainable agricultural landscapes of Moldova
Leah Tamara
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri, pentru o exploatare durabilă şi ecologică a agriculturii şi protecţiei mediului
Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Leah Tamara, Andrieş Serafim
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological peculiarities of copper chemical forms content in the eroded soils
Leah Tamara
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietatea intelectuală – instrument de promovare a cercetării în agricultura Moldovei
Leah Tamara
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the research results regarding fertilizers used in the Republic of Moldova
Leah Tamara, Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetările pedologice de monitoring pe poligoanele-cheie în Republica Moldova

Leah Tamara, Cerbari Valerian
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. Centrul editorial UASM. 54-59.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul fertilităţii solului şi măsurile necesare pentru îmbunătăţirea practicilor agricole ale fermierilor

Leah Tamara
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. Centrul editorial UASM. 160-165.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol
Andrieş Serafim, Leah Tamara, Povar Igor, Lupaşcu Teodor, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Assessment of microelements soil pollution with ecological indicators
Leah Tamara
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură
Leah Tamara
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental assessment of heavy metals content in soil-plant system
Stasiev Grigore, Eni Ina, Leah Tamara
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24