IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afiliat la Universitatea Tehnică a Moldovei

2021 - 1

Punerea în aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale
Moroşanu Constantin
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 53-55.
Disponibil online 24 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine
Moroşanu Constantin , Zamfirov Eugeniu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 541-544.
Disponibil online 2 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2