IBN
    

    
  


    
Закрыть
Cernica Ion Mihail
Afiliat la Universitatea Tehnică a Moldovei

2017 - 2

Efectul cîmpului electric asupra transferului de căldura la fierberea pe suprafețe poroase

Bologa Mircea, Cernica Ion, Mardarschii Orest, Cojevnicov Igor
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Editura UTM. 514-514.
Disponibil online 1 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate

Cernica Ion
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 457-464.
Disponibil online 12 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2