IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Universitatea de Stat din Tiraspol

2020 - 1

Abordări interdisciplinare în studierea folclorismului actual

Butnaru Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 37-40.
Disponibil online 28 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone

Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sentimentul de solitudine mioritică în poezia lui Vasile Romanciuc

Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Gheorghe Vodă și zborurile sale terestre
Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia mitică a verdelui matern în poezia lui Ion Vatamanu
Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Critica moravurilor sociale în literatura română

Cimpoacă Ana , Butnaru Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 129-135.
Disponibil online 29 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiridon Vangheli pe „pajiștea albastră” din lumea copilăriei
Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Poezia şi folclorul în relaţie de sistem: abordări interdisciplinare

Butnaru Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 417-420.
Disponibil online 4 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arhetipuri mitice în poezia populară
Butnaru Tatiana
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică

Butnaru Tatiana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 92-97.
Disponibil online 13 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Sensuri mito -folclorice în poezia contemporană (motivul arborelui)

Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 1-3(139-141) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11