IBN
    

    
  


    
Закрыть
Boincean Boris
Afiliat la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

2019 - 1

The Typical Cernozem Soils Of The Balti Steppe As World Heritage

Boincean Boris, Dent David
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 82-82.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament

Stadnic Stanislav, Boincean Boris
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 117-124.
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Boincean Boris
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Agroecological rotation designs reduce dependence on industrial inputs

Boincean Boris, Francis Charles A.
Agroecology and Sustainable Food Systems
Nr. 9-10(41) / 2017 / ISSN 2168-3565
Disponibil online 11 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justus von Liebig’s transition from chemist to agronomist adept of the ecological agriculture

Mansvel Jan Diek van, Boincean Boris
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crop nutrition in sustainable agriculture

Boincean Boris, van Mansvelt Jan Diek, Stadnic Stanislav
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 116-118.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului

Boincean Boris, Stadnic Stanislav
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 35-41.
Disponibil online 14 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Folosirea raţională a resurselor naturale pentru dezvoltarea durabilă
Boincean Boris, Dent David, Stadnic Stanislav, Sin Gheorghe, Şaragov Vasilii, Kassam Amir H.
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Integrarea ştiinţei şi educaţiei – cale spre societatea bazată pe cunoaştere

Stadnic Stanislav, Boincean Boris
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 38-39.
Disponibil online 20 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9