IBN
    

    
  


    
Закрыть
Rîmiş Constantin
Afiliat la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă

2010 - 1

Studiul de seroprevalenţă privind hepatitele virale B şi C în contingentul femeilor de vârstă fertilă din Republica Moldova
Isac Marina, Iarovoi Petru, Rîmiş Constantin, Vrânceanu-Beneş Angela, Ribalco V., Bulmaga Albina, Chişlari Veaceslav, Cristalov Petru, Apostolova Larisa
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(30) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Evoluţia procesului epidemic al hepatitelor virale B, C şi D acute, strategia şi tactica de combatere a lor
Iarovoi Petru, Rîmiş Constantin, Isac Marina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Caracteristica erupţiilor de HVA în Republica Moldova în anii 2000-2001 şi măsurile de combatere a lor
Iarovoi Petru, Isac Maria, Rîmiş Constantin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A
Iarovoi Petru, Spânu Constantin, Rîmiş Constantin, Isac Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4