IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

2018 - 3

Cercetări farmacologice experimentale privind efectele adverse ale asocierii alprazolam+bromazepam

Chiriţă Cornel, Zanfirescu Anca, Marineci Cristina Daniela, Ştefănescu Emil, Zbârcea Cristina Elena, Şeremet Oana Cristina, Velescu Bruno-Ştefan, Negreş Simona, Mihai Dragoş Paul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doza zilnică definită (DDD), unitate de măsură a consumului de medicamente în farmacia de spital şi în farmacia de comunitate

Negreş Simona, Zbârcea Cristina Elena, Chiriţă Cornel, Ştefănescu Emil, Mihai Dragoş Paul, Şeremet Oana Cristina, Marineci Cristina Daniela, Nicolae Liliana
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. Tipogr. "Imprint Star". 218-225.
Disponibil online 19 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmacistul clinician – scut în calea erorilor de medicație în farmacia de comunitate

Chiriţă Cornel, Marineci Cristina Daniela, Ştefănescu Emil, Zbârcea Cristina Elena, Şeremet Oana Cristina, Mihai Dragoş Paul, Tănase Alexandra Mihaela, Negreş Simona
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. Tipogr. "Imprint Star". 228-230.
Disponibil online 19 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3