IBN
Закрыть
Juncu Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

Concertul nr. 2 pentru trombon și orchestră de Oleg Negruța
Juncu Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Concertul nr. 2 pentru trombon si orchestră de Oleg Negruța: aspecte muzicologice și interpretative
Juncu Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elegia pentru trombon şi orchestră de cameră de Oleg Negruţa în viziunea interpreţilor Andrei Ţucanov şi Vladimir Şandov: analiză comparată
Juncu Alexandru , Andrieş Vladimir
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Elegia pentru trombon și orchestră de cameră de Oleg Negruța în viziunea interpreților Andrei Țucanov și Vladimir Șandov: analiză comparată
Juncu Alexandru , Andrieş Vladimir
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4