IBN
Закрыть
Urecheanu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 3

Particularităţile germinaţiei seminţelor de plante medicinale şi aromatice, cultivate în câmp deschis
Botnarenco Pantelimon , Butnaraş Violeta , Cotelea Ludmila , Urecheanu Natalia , Ungurean Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele studiulul comparativ a genotipurilor hibride de lavandă
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida , Urecheanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зимостойкость гибридов F1 лаванды узколистной
Бутнараш Виолета , Гончарюк Мария , Котеля Людмила , Балмуш Зинаида , Урекеану Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3