IBN
Закрыть
Drogobițika Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

  Харчування у с. Спас Коломийського району Івано-Франківської області: традиційне та модерне
Гаврилюк Віталія , Drogobițika Oxana
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Трансформация традиционной культуры сельского населения Галичины (20-е–30-е гг. ХХ в.)
Дрогобицька Оксана
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Усна історія як джерело до вивчення громадського побуту сіль-ського населення Галичини 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
Drogobițika Oxana
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Этнокультурное наследие украинцев на страницах журнала «Нова хата» (1925–1939)
Дрогобицька Оксана
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4