IBN
Закрыть
Hanganu Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 3

  Concertul nr.2 pentru trompetă in B şi pian de Oleg Negruţa: particularităţi structurale şi interpretative
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 1 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concertul pentru trompetă in B și orchestră de Alexandr Mulear: repere interpretative
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trompeta în creația compozitorilor din Republica Moldova: privire general
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Aspecte ale tratării mijloacelor tehnico–expresive și interpretative ale trompetei în studiul de concert de Alexandru Sochireanschi și Oleandra de Vladimir Slivinski
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale tratării mijloacelor tehnico-expresive și interpretative ale trompetei în creațiile Oleandra de Vladimir Slivinski și Studiul de concert de Alexandr Sochireanschii
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concertul nr.2 pentru trompetă solo in b și pian de Oleg Negruța: particularități interpretative
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea mijloacelor tehnico-expresive ale trompetei în lucrările improvizație de Vladimir Rotaru și piesă moldovenească de concert de David Fedov
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Lucrările pentru trompetă și pian în creația compozitorilor din Republica Moldova: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10