IBN
Закрыть
Gheorghiţă Margareta
Cuvinte-cheie (46): capacitate (2), performanţă (2), performance (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare
Gheorghiţă Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise psihopedagogice în valorificarea aptitudinii matematice pentru obţinerea performanţei şcolar
Gheorghiţă Margareta
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Eficientizarea stilurilor manageriale ale profesorului – condiție a dezvoltării performaţelor elevilor
Gheorghiţă Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4