IBN
Закрыть
Căpățînă Mihaela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Avantaje și dezavantaje ale utilizării instrumentelor electronice în procedura civilă de executare silită
Căpățînă Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții juridice asupra procedurii și termenului de eliberare a titlului executoriu legal
Căpățînă Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Dreptul la executarea hotărârii judecătorești în termen rezonabil
Căpățînă Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Digitalizarea procedurii de executare: realităţi şi perspective
Căpățînă Mihaela
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Probleme de drept privind gestionarea fondului forestier, prin prisma legislației europene și a Republicii Moldova
Căpățînă Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-40-2.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5