IBN
Закрыть
Verdeş Anastasia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

  Sinteza verde a (±)-monastrolului: folosirea acizidului D-glucuronic și a etanolului în calitate de reagenți verzi în condițiile reacției multicomponente biginelli
Verdeş Anastasia1 , Ciobanu Natalia2 , Gorincioi Elena2 , Dragalin Ion2 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Prepararea monastrolului chiral bioactiv pe baza unui protocol de sinteză ecologic și convenabil
Verdeş Anastasia12 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Targeting the bioactive dihydropyrimidines by ecofriendly procedure of biginelli reaction: study case of monastrol
Verdeş Anastasia1 , Gorincioi Elena2 , Lupaşcu Lucian2 , Duka Gh.2 , Makaev Fliur2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Fine organic synthesis approaches for obtaining monastrol by green chemical metodologies
Gorincioi Elena12 , Verdeş Anastasia2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Use of natural pigments obtained from cyanobacteria and algae
Trofim Alina , Verdeş Anastasia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Saharanovschi Luminiţa , Grigorcea Dumitru , Verdeş Anastasia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6